Contact

Stichting Blaricum Sumatra Medan

Openbare Basisschool de Bijvanck
Levensboom 4
1261 MX Blaricum
035 523 3534

Pierre Pourchez (voorzitter)
pierrepourchez@gmail.com

Janiek Sol (penningmeester en redacteur)
soljaniek@gmail.com

Klik hier voor onze Facebookpagina

Rekeningnummer: NL60 RABO 01684.98.839 t.n.v. Stichting BSM

KVK: 53896807

ANBI REGISTRATIE RSIN: 8510.63.536